ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАШЕГ „РОД-а“ 

1) највећи напор покрет ће улагати на представљању интереса српског расејања (дијаспоре) и Срба у региону, то укључује потпуну примену;

  • Закона о дијаспори и Србима у региону (2009.г.) 
  • спровођење Декларције Владе Републике Србије о проглашењу односа између отаџбине и расејања односом од највећег државног и националног интереса (2006.г.)
  • Стратегију о очувању и јачању односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону (2011.г.).

У вези са тим циљ Покрета је :

  • – Реализација свих одлука изгласаних у Скупштини дијспоре и Срба у региону
  • – Коришћење свих потенцијала српског расејања на добробит отаџбине и Српског народа.

2) очување територијалног интегритета Републике Србије и поштовање универзалних слобода појединца, залагање за стварање услова који би омогућили бољи живот грађана (залагање за економски просперитет, за побољшање услова живота, за унапређење социјалне и здравствене заштите, за унапређење система образовања и васпитања, неговање спортског духа и спортског начина живота посебно код младих, васпитање патриотизма код младих, указивање на штетности и погубности дроге, алкохолизма, насиља и других лоших појава у друштву, давање доприноса борби против сиромаштва, као и борби за очување менталног здравља народа), а све то кроз;

– подршка младим талентима;

– залагање за поштовање законитости на свим нивоима;

– залагање за очување човекове околине и заштиту природних ресурса;

– подршка борби против тероризма, свих облика и врста;

– сарадња са удружењима сличних циљева, у земљи и у иностранству.

3) формирање стабилне државе у којој ће владавина права и поштовање принципа уставности и законитости представљати темеље државне власти,

4) економски опоравак, уз стварање снажне привреде, оснаживање приватног сектора и рационализацију државне управе, као основних услова за укупни развој и сузбијање незапослености, уз рационално коришћење природних богатстава и очување животне средине у складу са највишим интересима Републике Србије,

5) борба против корупције и криминала на свим нивоима,

6) посебан акценат Покрет ставља на помоћ, сарадњу и одржавање посебних веза са припадницима српског народа и држављанима Србије који живе ван граница Републике Србије,

7) залагање за промену односно доношење закона по којем би дијаспора имала своје представнике у Скупштини  Републике Србије и институцијама, да дијаспора буде једна изборна јединица у пропорционалном изборном систему позитивно дискриминисана као националне мањине у Србији

8) стварање државне социјалне правде у којој ће свако имати једнаке могућности за достизање жељеног квалитета живота и личне среће и која ће деци, лицима са посебним потребама, пензионерима, ратним и војним инвалидима, и социјално угроженим грађанима Србије обезбедити услове за нормалан живот,

9) успостављање равномерног регионалног развоја и децентрализација Србије, са посебним нагласком на развој села и побољшавање животног стандарда у мањим срединама, како би се умањила депопулација и миграција становништва из неразвијених средина у градове,

10) побољшање међународне позиције и угледа Републике Србије у свету, неговање и развијање најближих односа са доказаним пријатељским земљама у свету,

11) војна неутралност Републике Србије, уз учествовање у мировним мисијама УН, као и рад на модернизацији и техничкој опремљености Војске Републике Србије.

12) очување и неговање посебног односа поштовања и уважавања према Српској православној цркви

13) циљ Покрета је ефикасан политички систем, што подразумева одговорност изабраних лица грађанима који су их бирали, а то се може постићи искључиво кроз персонализован изборни систем. Даље, онемогућавање угрожавања демократског процеса избора куповином гласова и корупцијом за време изборног циклуса.  Такође, циљ удружења је правна7 држава, што подразумева примену закона, једнако према свим грађанима. То подразумева и пуну слободу медија.

14) стварање услова за одржив живот Срба на Косову и Метохији, што укључује и могућност повратка расељених

15) остварити систем одлично организованих подстицаја за мале предузетнике и оне који започињу приватни бизнис

16) изборити се за доношење новог закона о деловању обавештајних и безбедносних служби који ће омогућити деполитизацију и већу ефикасност овог апарата у циљу заштите националног интереса државе Србије

17) заједно са члановима и грађанима Покрет ће предлагати и спроводити акције које ће утицати на друштвене промене како би се циљеви у што краћем року остварили и како би  резултати били од користи за цело друштво

18) доследна и неселективна борба против свих облика организованог криминала

19) медијске и образовне кампање усмерене ка промоцији породице и породичних вредности и патриотизма.

20) брендирање Србије као простора без ГМО.

21) помоћ у побољшању социјалног, правног, економског и других стстуса народа.

22) организација међународне сарадње, организовање посета међународних политичких, дипломатских, економских, научних, и друштвених делегација и активиста, организација конференција, округлих столова, скупова, сајмова и изложби.

23) предостављање инрофмационих, правних и других консултационих услуга, обезбеђивање пословних и бизнис контаката, како у отаџбини тако и у дијаспори.

24)  Сарадња са дијаспорама других народа.

25) Борба против покушаја прекрајања и ревизије историјских чињеница које су на штету српског народа.