У оквиру нашег Покрета „РОД“ формирани су стручни (ресорни) Савети, који имају задатак да окупе све наше успешне људе у свету, који су у својим струкама доказали успешност и служе за пример.

                  Савети су највеће тело Покрета и имају најважнију улогу, не само у покрету већ у целој концепцији борбе за боље сутра Српскога РОД-а, јер су ти људи доказали своја знања и умећа у другим државама и успешнији су од многих политичких или државних чиновника у Србији, којима је прво радно место министарско.

                Ови Савети нису дефинитивни, па Покрет „РОД“ у складу са статутом, има могућности ширења, односно, формирања додатних струковних савета у зависноти од потребе. 

Ресорни Савети су: 

 • Савет за политичка питања (Политички савет);

 • Савет за економска питања (привреда, енергетика, пољопривреда);

 • Савет за правна питања и прописе;

 • Савет за социјална питања и инвалиде ратова;

 • Савет за културу, образовање и науку

 • Савет за здравство, екологију и туризам;

 • Савет за медије, интернет и друштвене мреже;

 • Савет за безбедност и ветеране;

 • Савет за омладину и спорт;

 • Савет за веру;

 • Савет Срба у региону

Позивамо све наше људе из расејања да се пронађу у овим струковним саветима и прикључе. Својим знањима и искуством ће помоћи да се створи концепција спашења нашег РОД-а а уједно се умрежити са другим нашим члановима и успешним људима.